Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Να μη σου τύχει


Από την εφημερίδα Ταχυδρόμο.
Από την εφημερίδα Θεσσαλία.

Είναι να μη σου τύχει. Η ψυχή μου το ξέρει...