Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ
Ας είσαι καλά Σωτήρη που μου έστειλες έντυπο!
Περιμένω να πάμε μαζί, να κάνω τη δική μου φωτογράφηση. Μόνο τότε εμπεδώνω εγώ.
Ως τότε, ενημερωθείτε φίλοι μου, για το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού της Κάρλας που είναι στα Κανάλια Μαγνησίας.