Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Μαζί σου, Γιώτα Γιάννα!


Μαζί σου, Γιώτα Γιάννα!
Ο αγώνας κάποτε δικαιώνεται!
Από την ESPRESSO.