Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Απ' την Κασσαβέτειο Ζαγοράς

Κάποιες φωτογραφίες δεν είναι καλές. Σε μένα όμως, θυμίζουν ή συμβολίζουν κάτι.