Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Νέες εκδόσεις

Η Ελένη Γκίκα παρουσίασε το βιβλίο του Νίκου Ντακάκη "H αδελφότης των στεναγμών", εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος, στο ΕΘΝΟΣ AUT.