Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Περί κτηματολογίου

Ας υπάρχει! Η διαδικασία για το κτηματολόγιο όλους νομίζω μας ενδιαφέρει.

Από την ΘΕΣΣΑΛΙΑ.