Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

ΣΟΣ

Κάτι άλλαξε και μου κάνει τις τελείες Ι και τις χρονολογίες κινέζικες!
Ξέρει κανείς τι θα κάνω μ' αυτό το 3Τ που εμφανίζει στον πίνακα ανάρτησης;