Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Μόρφωση παντού;

Απ' τα ανέκδοτα...

...Εγώ κορίτσι μου, είμαι παιδί μιας γενιάς που μόνο οι πολύ οικονομικά ευκατάστατοι ή οι πολύ έξυπνοι μπορούσαν να σπουδάσουν. Αν συγκρίνεις την δική μου εποχή, δεκαετία του εξήντα, με την δεκαετία του πενήντα είμαι πιο τυχερή, γιατί εγώ σπούδασα. Ναι, μην περιφρονείς τις σπουδές μου! Πήρα απολυτήριο Λυκείου, ενώ τα μεγαλύτερα αδέλφια μου δεν πήγαν ούτε στο Δημοτικό. Δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια, ειδικά για τις φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες. Μεγάλες οι διαφορές.
Εμείς οι αμόρφωτοι όμως, ή και οι περισσότερο «σπουδασμένοι» παράδειγμα όπως εγώ που τελείωσα το Λύκειο, εμείς οι παλιές γενιές που γίναμε γονείς, προσπαθήσαμε αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, να μορφώσουμε τα παιδιά μας, για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον απ’ το δικό μας. Και το πετύχαμε, άλλοι πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα. Γι’ αυτό γέμισε η Ελλάδα από πτυχιούχα παιδιά, γι’ αυτό και λιγόστεψαν οι θέσεις εργασίας. Τόση μόρφωση που να χωρέσει;